การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการฯ  ครั้งที่ 2  (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 ) เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์  และ เครือข่ายพระธาตุมหาชัย