ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2566 )  เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร และเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง

วันที่ 13 กันยายน  2566   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผอ. สพป.นครพนม เขต1 พร้อมด้วย นางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์  ดร.ฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ ประธานเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร และ นายสุรพล พลเชียงขวาง ประธานเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง ลงพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2566 )  เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร  ณ รร.บ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล) และเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง ณ รร. นาถ่อนวิทยานุกูล อ.ธาตุพนม จ.นครพนม