ตรวจเยี่ยม นิเทศ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ นายอภิเดช  ศรีหาเศษ  (ก.ต.ป.น.) และ นางสาววัชรา  จันทา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ  และให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียน ณ ร.ร.บ้านโคกกลาง , ร.ร.บ้านนาโดนเก่า , ร.ร.บ้านนาขาม และ ร.ร.บ้านท่าลาด อ.เรณูนคร จ. นครพนม