ตรวจเยี่ยม

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วันแรกของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และโรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จ. นครพนม , โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน และโรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ โรงเรียนบ้านดงดู่งาม และโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม