ลงพื้นที่ให้ความรู้คำแนะนำทางด้านกฏหมายแก่ผู้บริหาร และคณะครู ร.ร.บ้านคำสว่าง

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้นายอำนาจ แก้วมณี รก. ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี นายโกแมน คัดทะจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านกุรุคุ ลงพื้นที่ให้ความรู้คำแนะนำทางด้านกฏหมายแก่ผู้บริหาร และคณะครู ร.ร.บ้านคำสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม