ประชุมการเตรียมจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, บุคลากร สพป.นครพนม เขต 1 เข้าประชุมครั้งนี้ด้วย