ตรวจเยี่ยม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน ภาคเรียนปีการศึกษา  ๑/๒๕๖๕  ณ  ร.ร.บ้านกลางมูลอ้น และร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) อ.นาแก จ.นครพนม