ตรวจเยี่ยม นิเทศ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ออกนิเทศตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน ภาคเรียนปีการศึกษา  ๑/๒๕๖๕  ร.ร.บ้านขอนขว้าง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม