ตรวจเยี่ยม

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน ภาคเรียนปีการศึกษา  ๑/๒๕๖๕  ณ ร.ร.บ้านโสกแมว , ร.ร.บ้านดอนสวรรค์ , ร.ร.อุ่มเหม้าวิทยาคาร , ร.ร.ดงหมูวิทยาคาร , ร.ร.บ้านทรายมูลคำผักแพว และ ร.ร.บ้านคับพวง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม