เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง

วันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธาน ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.C.T.C) รุ่นที่ ๓/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม