ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างรั้ว ๑๐๐ ปี

วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และ และคณะ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างรั้ว ๑๐๐ ปี ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม