มอบบ้านให้นักเรียน

วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีมอบบ้านให้ นักเรียน เด็กชายอุเทน น้อยสวน นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ในโครงการซ่อมแซมบ้านนักเรียน “คืนความสุขสู่บ้าน สพฐ.” ในสังกัด พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯและคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน ณ บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าไซจังหวัดนครพนม