ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมาย

วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นาย อำนาจ  แก้วมณี ผอ กลุ่มนิติกร และคณะ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ณ ร.ร.บ้านนายอ ต.นางาม อ. เรณูนคร  จ. นครพนม