แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ในในงานเลี้ยงรับ – ส่ง ณ ร.ร.บ้านดงติ้ว อ. เมือง  จ. นครพนม   และได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่จัดอบรมการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ครูผู้ช่วย  ณ ร.ร.สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)  อ.เมือง  จ.นครพนม