เยี่ยมบ้านนักเรียนฯ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฉก.ชน.สพป.นพ.๑ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด เพื่อคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน จำนวน ๒ ราย น้องฟ้าใส (นามสมมติ) นักเรียนพิการแขนขาอ่อนแรง และ น้องขอบฟ้า (นามสมมติ) นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา รร.บ้านน้อยใต้ อ.เมือง จ.นครพนม