พิธีรับมอบสิ่งของจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานกล่าวต้อนรับพิธีรับมอบสิ่งของจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบอุปกรณ์นักเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน และชุดสนามเด็กเล่น พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ฯและคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ให้การต้อนรับด้วยความขอบพระคุณ  ณ ร.รบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม