มอบทุนการศึกษาฯ

มอบทุนการศึกษาฯวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน ๑๘ ทุน , ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๖ ทุน