ตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร

วันที่ ๑๗ มิถุนายน   ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม