อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวินัย

วันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการอบรม โครงการ “ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวินัย สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะฯ จากสพป.นครพนม เขต ๑