ขอรับบำเหน็จบำนาญ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาววรินดา บริบาล ผอ.งานการเงินฯ และคณะ นำข้าราชการผู้ที่จะเกษียณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงระบบให้บริการขอรับบำเหน็จบำนาญ และตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E – filing ) พร้อมด้วย นางสาวปริศนา พุทธบาล งานบุคคลฯ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการรับรองเอกสารให้สมบูรณ์