ประชุมการจัดงานฯ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕