เปิดงานตลาดนัดคุณหนู

วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนเทพารักษ์ ร.ร.บ้านสำราญ จ.นครพนม  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการเปิดงานตลาดนัดคุณหนู ซึ่งกิจกรรมนี้จัดให้ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน สร้างงาน สร้างอาชีพ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เด็กนักเรียนมีรายได้ มีความรับผิดชอบ อาชีพเสริมหลังเลิกเรียน