ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาฯ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านกุรุคุ จ.นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ