ร่วมกันจัดทำกิจกรรมฯ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณสพป.นครพนม เขต ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำบุคลากรในสพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกันจัดทำกิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน และกิจกรรมศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้ ขอขอบคุณ นายอนุสรณ์ แสนเคน ผิ.ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทองพร้อมคณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้ ในการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในครั้งนี้