พิธีมอบป้ายสถานศึกษา

วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนาเลียง จ.นครพนม  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานพิธีมอบป้ายสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดทำป้ายสถานศึกษา (ภายใต้ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม) พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน