รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ

วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมคณะฯ นำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล) ในการติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๔ นโยบาย ๙ จุดเน้น ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการติดตาม สพฐ. และคณะ โดย นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.