การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในฯ ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม