ดำเนินการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ดำเนินการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม  กิจกรรม ลูกเสืออาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) มีลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุรุคุ, บ้านหนองค้าโคกกุง, บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ, บ้านวังตามัว และบ้านผึ้ง