ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม