ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น ณ วัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๗๐ พรรษา ประธานในพิธี โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม