นิเทศติดตาม

วันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ และกลุ่มงานนิติกร ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบวินัย แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน , การใช้สื่อ DLTV,DLIT ใช้ในกิจกรรมสื่อเรียนการสอน , โรงเรียนสุจริต-คุณธรรม-OIT ณ รร.บ้านปลาปากน้อย และ รร.บ้านกอก  อ.ปลาปาก จ.นครพนม