รับมอบสนามเด็กเล่นฯ

วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีรับมอบสนามเด็กเล่นสานฝัน…สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น จากคุณเสาวภา วงษ์สาขา คุณฮาน่า ลีวิส พร้อมครอบครัว และตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ณ รร.บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม