ร่วมการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์  เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑   เข้าร่วมประชุมเรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๖  (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุมมรุกขนคร  (ศาลากลาง ชั้น ๓)