ตรวจสอบอาคารเรียนชำรุด

วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางจันทนีย์ ชูจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,นางสาวกนกวรรณ์ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ อดีตผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นำคณะวิศวกร จาก สพฐ. : นางสาวิกา  วงศ์ฝั้น ผอ.กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. , นางสาวสุนันทา  ชุมพงศ์ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน , นายพชร  กาญจนหงส์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการออกตรวจสอบอาคารเรียนชำรุด ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุขเกษม อำเภอเมืองนครพนม  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ อำเภอปลาปาก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเรณูนคร และสำรวจพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ(สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่) ของโรงเรียนอนุบาลนครพนม