ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลฯ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุรัตน์ บุตรดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมด้วย นางสาวสุภาสินี นามธิราช และนางสาวจิรายุ พรหมอารักษ์