กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ/ภาคเช้า

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ หน้าวัดมหาธาตุ จ. นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  ดร. นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ สพป นพ เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕   จังหวัดนครพนม