กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ/ภาคค่ำ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ รร. นครพนมวิทยาคม จ. นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  ดร. นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ สพป นพ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาววัชรา  จันทา และนางสุวิภา  เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕   จังหวัดนครพนม