พิธีมอบทุนการศึกษาฯ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประธานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม