การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประชุมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕