ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาฯ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทประถมศึกษาขนาดกลางประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายสันติ นาดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผอ.ร.ร.อนุบาลนครพนม นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นพ ๑ และนางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.นครพนม