การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๘- ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดอบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สพป.เลย เขต ๓