ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  กลุ่มกฎหมายและคดี  โดยนายอำนาจ  แก้วมณี  รก. ผอ.กลุ่มนิติกรฯ  และนายอัครพัชร์  แสงนวลนิ่ม  นิติกรปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ให้ความรู้  แนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและคณะครู  ณ รร. บ้านนายอ และ รร.บ้านเหล่าภูมี จ.นครพนม