ร่วมประชุมจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม