อบรมโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องไอโฮเทล แกรนด์ โรงแรมไอโฮเทล นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม ๑ ร่วมอบรมโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์