ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ในระยะเวลา ๑ ปี พร้อมด้วย  นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นครพนม เขต ๑