ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฯ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายอำนาจ แก้วมณี รก.ผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเสริมสร้างวินัย แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุพนม และ โรงเรียนนาถ่อนวิทยากูล อ.ธาตุพนม