ต้อนรับ สพป.อุดรธานี เขต ๑

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ สพป.อุดรธานี เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพี่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายเด็กอุดร เป็นที่ ๑ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ