ร่วมประชุมส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัด นครพนม ประธานโดย นายวรรณพล  ต่อพล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม