เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายกุดตาไก้นามะเขือ ณ โรงเรียนบ้านกุดตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม