นโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น

วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมรวมใจ  ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และคณะ , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ